Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på www.folkness.com

Folkness är ett registrerat varumärke som ingår i aktiebolaget Folkness AB med organistionsnummer 559337-9620. Nedan benämns som enbart Folkness.

För Folkness är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder, telefonnummer, adresser och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

Folkness, är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.
Notera att våra leverantörer av betalningslösningar, till exempel Klarna, behandlar personuppgifter som de hämtar från vår hemsida vid genomförande av köp och är själva ansvariga för deras behandling.

Om du vill kontakta oss om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på info@folkness.adaptonline.se

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar personuppgifter som du har delat med oss, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Detta till exempel för att kunna leverera de varor du köpt av oss till dig.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av Folkness. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till andra. För att vi ska kunna fullfölja våra skyldigheter till dig på ett bra sätt kan vi komma att dela dina personuppgifter med vissa andra aktörer, som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter i form av lag eller myndighetsbeslut. De aktörer som vi då delar uppgifterna med är självständigt personuppgiftsansvarig och det är då deras organisations integritetspolicy och personuppgiftshantering gäller.
Du kan alltid kontakta oss för mer detaljer kring vilka vi delar dina personuppgifter med.

Exempel då vi behöver dela dina personuppgifter:

Betalning
Vid betalning behöver vi kunna verifiera att vi faktiskt får betalt, och den leverantör av betallösningar kommer då få tillgång till dina personuppgifter. Folkness använder sig idag av Klarna Bank AB, deras dataskyddspolicy hittar du här. Vill du läsa vidare om Klarnas villkor följ denna länk.

Leveranser
För att kunna leverera dina produkter till dig och för att hantera returer så kommer vi dela dina personuppgifter med olika fraktbolag.

Recensioner
Om du lämnat en recension på vår hemsida behöver vi dela dina personuppgifter med leverantören av den tekniska lösningen för att kunna inhämta och publicera recensionen.

Marknadsföring
För att kunna göra så bra marknadsföring av relevanta produkter som möjligt och hålla vår hemsida aktuell delar vi dina personuppgifter med de aktörer som används för marknadsföringstjänster, exempelvis Facebook och Google. Detta görs baserat på de val du gör på vår hemsida och på de köp du gör, där du godkänner våra köpvillkor. Du kan aktivt välja att återkalla ditt samtycke på vår hemsida.

För att kunna skicka nyhetsbrev, erbjudanden eller annan information till dig, om du själv valt att få ta del av sådana via exempelvis en prenumeration, så kan vi komma att dela dina personuppgifter till leverantör av sådana system. Du kan alltid avsluta din prenumeration.

IT
Vi kommer dela dina personuppgifter med IT-leverantörer som behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss som biträden för att hjälpa oss med IT-tjänster.

Bokföring
Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

om registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.
Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss på hello@folkness.adaptonline.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen

Cookies
Google analytics

Vi använder Google Analytics för statistiska analyser. Google Analytics är en webb-baserad analystjänst tillhandahållen av Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på datorn och som möjliggör en analys av hur du använder hemsidan. Informationen om hur du använder hemsidan genereras av en cookie och skickas vanligtvis till en av Googles servrar i USA där den lagras. Om anonymisering av IP-adresser är aktiverad på denna hemsida kommer din IP-adress i förväg förkortas i EU:s medlemsländer eller övriga länder inom EEA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen skickas till en Google-server i USA och där förkortas. På uppdrag av denna hemsidas operatör kommer Google använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, skapa rapporter över aktiviteterna på hemsidan och tillhandahålla övriga tjänster relaterade till hemsideaktiviteter och internetanvändning till operatören av hemsidan. IP-adressen som överförs inom ramen av Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra data från Google. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare; om du gör det kommer du dock eventuellt inte kunna använda alla funktioner på denna hemsida fullständigt. Utöver det kan du förhindra att Google samlar in och bearbetar data genererad av cookies samt data relaterad till din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner och installera ett webbläsar-plugin från följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv